Groei ontstaat veelal door problemen die op je weg komen, ze leveren de stapstenen om verder te komen

Mensen leren veel op school maar helaas niet hoe om te gaan met zichzelf en gevoelens

In moeilijke periodes van ons leven beschermen we onszelf met mechanismes die in latere periodes juist weer moeilijkheden creeëren

Bestaan is een feit, leven is een kunst. Ons werkelijke pad in dit leven is van angst tot liefde te komen (F. Lenoir)

Psychologenpraktijk Leo Zeelenberg

Gedragstherapie

Gedragstherapie is een therapie met een wat misleidende naam. Het lijkt alsof het alleen om gedragsproblemen gaat maar dat is niet het geval. Gedragstherapie richt zich op alle klachten en is feitelijk de meest toegepaste en gangbare therapie die er is. Gedragstherapie is een therapie die wetenschappelijk te werk gaat.  Het is een heldere therapie die heel specifiek gebruik maakt van diverse ingrepen en wat minder gericht is op het uiten en praten. De functionele analyse van het probleem staat centraal bij gedragstherapie. In die functionele analyse wordt in kaart gebracht waardoor het probleem ontstaan is en in stand gehouden wordt. Vervolgens wordt gekeken waar dan het beste aan gewerkt kan gaan worden.