Groei ontstaat veelal door problemen die op je weg komen, ze leveren de stapstenen om verder te komen

Mensen leren veel op school maar helaas niet hoe om te gaan met zichzelf en gevoelens

In moeilijke periodes van ons leven beschermen we onszelf met mechanismes die in latere periodes juist weer moeilijkheden creeëren

Bestaan is een feit, leven is een kunst. Ons werkelijke pad in dit leven is van angst tot liefde te komen (F. Lenoir)

Psychologenpraktijk Leo Zeelenberg

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie houdt zich intensief bezig met de cognities (gedachten) die achter de problemen zitten. Het gaat dan om diepliggende automatische gedachtepatronen ook wel schema's genoemd. Vaak zijn die niet bewust. Bewustwording van deze cognities leidt tot de mogelijkheid van herevaluatie en loslaten. Bij cognitieve therapie leert men op een andere manier kijken naar de wereld en situaties positiever of functioneler interpreteren. Het zit dicht tegen de cognitieve gedragstherapie aan, een onderdeel van gedragstherapie.