Groei ontstaat veelal door problemen die op je weg komen, ze leveren de stapstenen om verder te komen

Mensen leren veel op school maar helaas niet hoe om te gaan met zichzelf en gevoelens

In moeilijke periodes van ons leven beschermen we onszelf met mechanismes die in latere periodes juist weer moeilijkheden creeëren

Bestaan is een feit, leven is een kunst. Ons werkelijke pad in dit leven is van angst tot liefde te komen (F. Lenoir)

Psychologenpraktijk Leo Zeelenberg

ACT (acceptance and commitment therapy)

ACT (spreek uit ekt) is een therapievorm die zich richt op een andere manier van omgang met gevoelens omdat het de theorie heeft dat juist de vermijding van gevoelens grotendeels verantwoordelijk is voor de psychische problemen. De term commitment slaat op het hervinden van de waarden die werkelijk belangrijk zijn voor jou ipv je te laten leiden door andere gevoelens.