Groei ontstaat veelal door problemen die op je weg komen, ze leveren de stapstenen om verder te komen

Mensen leren veel op school maar helaas niet hoe om te gaan met zichzelf en gevoelens

In moeilijke periodes van ons leven beschermen we onszelf met mechanismes die in latere periodes juist weer moeilijkheden creeëren

Bestaan is een feit, leven is een kunst. Ons werkelijke pad in dit leven is van angst tot liefde te komen (F. Lenoir)

Psychologenpraktijk Leo Zeelenberg

Kosten en vergoedingen

 

Om gebruik te kunnen maken van de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ, de vroegere eerstelijnspsychologen), is een verwijzing van de huisarts nodig. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Alles wordt dan wel vergoed zonder eigen bijdrage (wel een eigen risico op het hele pakket).

Wanneer de huisarts je wil verwijzen naar de GB-GGZ of de Specialistische-GGZ (S-GGZ), moet er sprake zijn van een vermoeden van een officiële psychische (DSM) stoornis. Dit wordt door psychiaters en psychologen vastgesteld aan de hand van het Diagnostic and Statistical Manual, vierde editie,(DSM-IV). 

Problemen uit de DSM die vergoed worden zijn o.a.:

 

Niet alle DSM-stoornissen worden vergoed. Niet vergoede DSM-stoornissen zijn:

 

Andere problemen buiten de DSM die ook niet vergoed zullen worden zijn:

Trek niet te snel de conclusie dat u geen vergoeding krijgt omdat uw kernprobleem niet vergoed wordt. Soms kan het vergoed worden op grond van de gevolgen (bijvoorbeeld als u naar aanleiding van een verlieservaring of burnout een angststoornis of depressie krijgt). Hiervoor kunt u in overleg gaan met uw huisarts.

Wanneer een cliënt met een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis wordt doorverwezen zal de behandelaar vervolgens vaststellen of er inderdaad sprake is van een DSM-benoemde stoornis.

Indien u een klacht heeft die niet vergoed wordt door de verzekering kunt u op eigen kosten in behandeling te gaan waarmee u geen verwijzing nodig hebt van uw huisarts,  en niet beperkt bent in het aantal sessies.

Ik werk dan met een tarief 120 euro en voor een intake 140.