Groei ontstaat veelal door problemen die op je weg komen, ze leveren de stapstenen om verder te komen

Mensen leren veel op school maar helaas niet hoe om te gaan met zichzelf en gevoelens

In moeilijke periodes van ons leven beschermen we onszelf met mechanismes die in latere periodes juist weer moeilijkheden creeëren

Bestaan is een feit, leven is een kunst. Ons werkelijke pad in dit leven is van angst tot liefde te komen (F. Lenoir)

Psychologenpraktijk Leo Zeelenberg

Praktische zaken

Aanmelding

Je kunt je telefonisch (0612136349) of via de email (leozeelenberg@gmail.com) aanmelden en een afspraak maken voor een intake. Dat kan op alle tijden, als het niet uitkomt neem ik niet op en andersom wel. Daarbij hoef je geen uitleg te geven van het doel of probleem tenzij de situatie precair is en er een crisis is die niet even kan wachten. 

Het is ook mogelijk om een online intake te doen.

Indien je het via de verzekering wilt laten lopen zorg dan voor een verwijsbrief van de huisarts die gedateerd is voor de intake. Ik heb met alle bijna verzekeringen  een contract (behalve metCaresq) en het maakt voor de behandeling verder niet uit bij welke verzekering je bent, ook niet voor de wachttijd.

De wachttijd is momenteel 9 weken,  (laatste update (29-5-2024) 

(Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen))

Er is geen eigen bijdrage (meer) maar het valt wel onder het eigen risico (385 in 2024). 

Houd rekening met het volgende: Een verzuimde intake of verzuimde vervolgsessies worden bij jezelf in rekening gebracht.

Werktijden:

Ik werk van maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 16:30, niet op de vrijdagen dus. 

 

Meer informatie over de volgende onderwerpen:

Intake en behandelplan

Consulten duren 45 minuten (+ 15 minuten voor voorbereiding en verslaglegging). Hypnosessies of regressiesessies kunnen langer duren. Tijdens het eerste gesprek, de intake, wordt er meestal alleen maar informatie verzameld en geschreven. In het tweede consult wordt eerst het behandelplan met je doorgenomen en daarna de therapie gestart. In het behandelplan staan alle gegevens die je hebt aangereikt en er staat een eerste diagnose in met een plan van aanpak en een schatting van het aantal benodigde sessies. Je krijgt dit behandelplan mee naar huis en met je toestemming wordt het ook naar de huisarts gestuurd en op verzoek eventueel naar een arboarts of andere instantie. Op je verzoek kan ook een ingekorte versie verzonden worden. Soms wordt gevraagd of je wat testmateriaal wilt invullen. Daarvoor kan een emailadres gevraagd worden.

Wat is mijn stijl van werken?

Als psycholoog gebruik je verschillende therapieen maar werk je ook vanuit je eigen persoonlijkheid en die moet een beetje passen bij jou als client. Ik heb een nuchtere en enigszins luchtige manier van werken, oplossingsgericht, onderzoekend, niet zweverig, niet heel analytisch-duidend van 'ik zal je wel eens even vertellen wat er met je aan de hand is', niet heel confronterend en zeker niet pamperend. Ik sta het liefst in een gelijkwaardige verhouding met je en vind het fijn als er ook gelachen kan worden.  Ik beloof je niet dat ik al je problemen op kan lossen, wel de belangrijkste problemen en een betere omgang met wat overblijft. Ik ben van oorsprong een leerkracht en dat is wel terug te zien in het uitleggen wat ik graag doe. Maar de meeste tijd ben ik niet aan het woord maar jij. Want beter leren praten over je gevoelens en gedachten is wel het startpunt voor verandering.

Wat is een GZ-psycholoog ?

Een GZ-psycholoog moet na de universitaire opleiding een postdoctorale opleiding hebben gedaan is ingeschreven bij een beroepsvereniging (LVVP in mijn geval) en heeft een BIG-registratie. 

https://www.bigregister.nl/BIGnummer=69057751225

Kamer van Koophandelnummer: 32154352

Bij welke klachten ?

Dit zijn de meest voorkomende klachten waar mensen mee komen:

 • stemmingsproblemen
 • angsten
 • vermoeidheid
 • slaapproblemen
 • terugkerende vervelende herinneringen
 • relatieproblemen
 • problemen met eigenwaarde en/of zelfvertrouwen
 • studieproblemen
 • problemen met controle over boosheid
 • problemen met gedragscontrole
 • last van negatieve gedachtes
 • slecht kunnen ontspannen
 • niet goed kunnen genieten van dingen
 • piekeren
 • vage lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, maagpijn en benauwdheid
 • dwangklachten
 • seksuele problemen
 • om leren gaan met werkloosheid
 • opvoedingsproblemen
 • problemen met ouder worden

In principe kun je met de meeste klachten terecht indien het aantal sessies je budget of dat wat vergoed wordt door de verzekering niet overschrijdt.(Kijk goed bij Kosten en vergoedingen wat je moet doen om het vergoed te krijgen) Eerstelijnswerk is vrijwel altijd kortdurend van karakter. Gemiddeld betekent dat in mijn praktijk acht sessies. Enkelvoudige klachten kunnen in enkele sessies vaak opgelost worden en complexere problematiek heeft wat meer tijd nodig.

Contra-indicaties

Echte psychiatrische problemen horen niet thuis in een eerstelijnspraktijk (bijvoorbeeld psychosen, manisch-depressiviteit, persoonlijkheidsstoornissen). Voor dit soort klachten is er het RIAGG, de psychiater of de psychotherapeut waar men langer in therapie kan. Een psycholoog kan ook geen medicatie verstrekken.

Indien je psychotherapie nodig hebt, wat langdurig is (20 tot 40 sessies) en vaak wordt toegepast bij ernstige verwaarlozing en/of mishandeling in de jeugd, kun je in principe wel terecht maar is het probleem gelegen in de financien.

Specialismen

 

Slaapstoornissen

Slaapproblemen zijn een bijverschijnsel van veel andere problemen die de situatie verergeren maar niet perse een onvermijdelijk fenomeen zijn. Door de jaren heen zijn slaapproblemen een specialisme geworden. Het oplossen van een slaapprobleem (zonder medicijnen) is iets wat een breed blikveld vereist en vaak een complexe puzzel is en puzzelen vind ik leuk. Dus werk ik graag met slaapproblemen en heb mijn kennis daarin vergroot. Slaapproblemen onderscheiden zich in in-slaapproblemen, door-slaapproblemen, uit-slaapproblemen (vroeg wakker worden) en nachtmerries. De specifiekere problemen als snurken, slaapwandelen, restless legs komen in aanmerking voor behandeling met medicatie en zijn niet mijn expertise. De aanpak van slaapstoornissen richt zich enerzijds op het vinden van de oorzaken en anderzijds op pragmatische ingrepen omdat de oorzaken niet altijd te veranderen zijn.

Angststoornissen

We hebben allemaal angsten en daar is niets mee mis zolang het leefbaar blijft. Vaak is angst de kern van een probleem maar sommige angsten hebben zulke vormen aangenomen dat daar direct op gewerkt dient te worden. Praten helpt dan ook vaak niet meer en er moet meer gebeuren. Met een veelheid van ingrepen uit verschillende therapieen benader ik dit om de juiste insteek te vinden voor die ene persoon en die ene angst.

Traumaverwerking

Bij traumaverwerking gaat het bijna altijd ook om een angststoornis veroorzaakt door een ingrijpende gebeurtenis. Toch is alleen de angst aanpakken vaak niet goed mogelijk zonder iets te doen met de traumatische gebeurtenis die ligt opgeslagen in het geheugen en iedere keer geactiveerd wordt. Met wat diepergaande technieken is het goed mogelijk om de lading die op de gebeurtenis zit te verminderen.

Kosten en vergoedingen

 

Om gebruik te kunnen maken van de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ, de vroegere eerstelijnspsychologen), is een verwijzing van uw huisarts nodig. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Als de eigen bijdrage nog niet is aangesproken dan valt deze zorg daar ook onder.

Wanneer de huisarts u wil verwijzen naar de GB-GGZ of de Specialistische-GGZ (S-GGZ), moet er sprake zijn van een vermoeden van een officiële psychische (DSM) stoornis. Dit wordt door psychiaters en psychologen vastgesteld aan de hand van het Diagnostic and Statistical Manual, vierde editie,(DSM-IV). 

Problemen uit de DSM die vergoed worden zijn o.a.:

 • stemmingsstoornissen

  depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, stemmingsstoornissen door een somatische aandoening, stemmingsstoornissen door een middel.

 • angststoornissen

  paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, dwangstoornis/OCS, PTSS.

 • post-traumatische stressstoornissen

 • verslavingen

 • aandachtstekortstoornissen (ADHD)

 • stoornissen in de impulsbeheersing

 • gedragsstoornissen

 • persoonlijkheidsstoornissen

 • pervasieve ontwikkelingsstoornissen

 • eetstoornissen

 • somatoforme stoornis

 • sterke lichamelijke klachten met een psychische oorzaak.

 

Niet alle DSM-stoornissen worden vergoed. Niet vergoede DSM-stoornissen zijn:

 • aanpassingsstoornissen.

  Van een aanpassingsstoornis is sprake als iemand na een ingrijpende gebeurtenis of verandering (een stressvolle situatie) psychische klachten houdt, die een normaal dagelijks functioneren thuis en op het werk verhinderen, bijvoorbeeld verliesverwerking; rouw; levensfaseproblematiek.

 • slaapstoornissen

 • seksuele stoornissen behalve als die door seksueel misbruik zijn veroorzaakt en de parafiliën

  te weten exhibitionisme fetisjisme; frotteurisme; pedofilie; seksueel masochisme; seksueel sadisme; fetisjistisch transvestitisme; vojeurisme, parafilie-niet-nader-omschreven.

 • specifieke fobieën

  tenzij het een frequent voorkomende situatie betreft en er is al begeleiding van de huisarts of POH-GGZ geweest die onvoldoende heeft geholpen

 • psychische klachten n.a.v. een lichamelijke aandoening.

 

Andere problemen buiten de DSM die ook niet vergoed zullen worden zijn:

 • relatieproblemen

 • studieproblemen

 • opvoedingsproblemen

 • werkgerelateerde problemen (burnout en overspannenheid)

 • psychische klachten zonder dat er sprake is van een psychische stoornis

 • leerstoornissen

 • intelligentieonderzoek

Trek niet te snel de conclusie dat u geen vergoeding krijgt omdat uw kernprobleem niet vergoed wordt. Soms kan het vergoed worden op grond van de gevolgen (bijvoorbeeld als u naar aanleiding van een verlieservaring of burnout een angststoornis of depressie krijgt). Hiervoor kunt u in overleg gaan met uw huisarts.

Wanneer een cliënt met een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis wordt doorverwezen zal de behandelaar vervolgens vaststellen of er inderdaad sprake is van een DSM-benoemde stoornis.

U kunt er voor kiezen om op eigen kosten in behandeling te gaan waarmee u geen verwijzing nodig hebt van uw huisarts, geen vragenlijsten hoeft in te vullen en niet beperkt bent in het aantal sessies.

Ik werk dan met een tarief 105 euro. Voor het opstellen van het behandelplan wordt 1 sessie in rekening gebracht. 

Mijn kwalificaties en opleidingen

 • Eerstelijnspsycholoog - lid van LVE (Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen)
 • GZ-Psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog geregistreerd onder de BIG-wet, Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

opleidingen

 • Pedagogische academie
 • Vrije pedagogische academie
 • Psychologie (klinische) Universiteit Utrecht
 • Gedragstherapie
 • Directieve therapie
 • Behandeling van sexueel misbruikte adolescenten
 • Interpersoonlijke Therapie (IPT)
 • Sexuele hulpverlening
 • Rouwverwerking
 • Sociale vaardigheden voor kinderen en jeugdigen
 • Protocollaire behandeling van angststoornissen
 • Basiscursus psychodiagnostiek.
 • Interculturele psychodiagnostiek.
 • Psychodiagnostiek voor adolescenten.
 • Psychopathologie.
 • Regressietherapie.
 • Hypnotherapie.
 • Intuitieve ontwikkeling (1 jaar).
 • Traumaverwerking psychotrauma A.
 • ACT Acceptance & commitment therapy
 • Therapie met kinderen en adolescenten
 • EMDR Eye Movement Desensitisation Reprocessing.
 • Schematherapie
 • Behandeling van ADD en ADHD

Wie ben ik?

Ik ben geboren in 1960, en heb twee kinderen (1984 en 1987). Voordat ik in de therapiewereld kwam werkte ik in de Vrije School, bij elkaar 6 jaar ( in Nijmegen en Tiel). De eerste stap naar de therapie was een opleiding regressietherapie bij de SRN (NVRT). In die zelfde tijd heb ik ook cursussen 'intuitieve ontwikkeling' gevolgd. Na de studie regressietherapie kwam ik er achter dat ik het een wat magere basis vond om een goed hulpverlener te kunnen zijn en ben ik psychologie gaan studeren in 1990. Drie jaar later was ik daarmee klaar. Daarna ben ik gaan werken in een gesloten Rijksinrichting voor jongeren, eerst als groepsleider later als beleidsmedewerker. Daarnaast werkte ik in mijn eigen praktijk. In 1999 kwam ik in de overgangsregeling voor GZ-psychologen terecht en heb in 2 jaar tijd de postdoctorale opleidingen voor de titel GZ-psycholoog gedaan.

Vanaf juli 2000 tot september 2002 heb ik vier dagen in een eerstelijnspsychologenpraktijk in Almere gewerkt en een dag voor mijzelf. In die periode heb ik mijn registratie als eerstelijnspsycholoog gehaald. In september 2002 ben ik gestart met een praktijk in Soesterberg en sinds december 2009 ben ik met de praktijk verhuisd naar Amersfoort.

Klachten

Als je ontevreden bent over bepaalde zaken dan is het van belang dat je dat eerst met mij bespreekt. Als je dat gedaan hebt en dat heeft niet voldoende opgeleverd kan er een officiële klacht van gemaakt worden. Deze klachten zijn te richten aan de klachtencommissie van het LVE, de landelijke organisatie van eerstelijnspsychologen. (www.lve.nl)

Waarnemingsregeling en bereikbaarheid

Voor langdurige afwezigheid (ziekte/vakantie) is er een waarnemingsregeling afgesproken met
Mw. Drs Heleen Beumer van  psychologenpraktijk 'In Zicht'  http://www.psyinzicht.nl

 

Bereikbaarheid

Ik ben voor noodgevallen altijd telefonisch bereikbaar zowel 's avonds als in het weekend. Daarbuiten ('s nachts dus) zul je bij de huisartsenpost om ondersteuning dienen te vragen.

Privacyregeling

Informatie aan derden (huiarts of arboarts) wordt alleen verstrekt met een schriftelijke toestemming van de cliënt. Naar de huisarts gaat met toestemming de samenvatting uit het behandelplan c.a. een kwart A4-tje. Dossiers worden alleen digitaal opgeslagen en goed beschermd. (Ook na overlijden van mij zijn deze nog op te vragen, daarvoor is een testamentregeling getroffen). Deze blijven minimaal 10 jaar beschikbaar om op te vragen. 

Gecontracteerde verzekeringen

Lijst met verzekeringen met wie ik een contract heb (dit betekent dat er direct aan de verzekering wordt gedeclareerd en niet via de cliënt en dat het volledig vergoed wordt). In principe is het zo dat ik met alle verzekeringen behalve Caresq , DITZO en ASR een contract heb.

Zilveren Kruis-Achmea groep:

Zilveren Kruis zorgverzekeringen
OZF Zorgverzekeringen
Interpolis
FBTO
Avero-Achmea
Nedasco
IAK
Aevitae (8958)
De Friesland

CZ groep:
CZ
Delta Lloyd
Ohra
Nationale Nederlanden

Uvit-groep (VGZ): 

NV Univé Zorg Merk Univé
Merk Stichting Ziektekostenverzekering
Krijgsmacht (SZVK)
Merk ZEKUR
Merk Zorgzaam Verzekerd
VGZ Zorgverzekeraar NV Merk VGZ
Merk IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen)
Merk Bewuzt
Merk IZA
Volmacht IAK Verzekeringen B.V.
Volmacht Caresco BV (8965)
Volmacht Turien & Co Assuradeuren
Volmacht Aevitae (8956)
IZZ
IZA
UMC
VGZ Cares Volmacht Aevitae (NV VGZ Cares) 3330
Volmacht Caresco (NV VGZ Cares) 8995

Multivit-groep:

ONVZ
VVAA
PNO
Energiek
AEVITAE
IAK
NEDASCO

OWM
Zorg en Zekerheid

DSW-groep:

DSW
Stad Holland

Menzis

ENO